Jak zarejestrować dziecko po porodzie?

Narodziny dziecka wiążą się z załatwieniem kilku formalności w urzędach państwowych, które są niezbędne dla zapewnienia dziecku przysługujących mu praw.

Rejestracji dziecka dokonuje się w celu uzyskania:
aktu urodzenia,
numeru PESEL.

AKT URODZENIA DZIECKA

Nie później niż 14 dni od porodu należy zgłosić urodzenie dziecka w urzędzie stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Rejestracji można dokonać także w miejscu zameldowania rodziców ( wtedy urzędy powinny przesłać między sobą dokumenty).

Do rejestracji niezbędne jest okazanie następujących dokumentów:
dowody osobiste rodziców,
w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w innym USC niż dokonywane jest zgłoszenie należy przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
jeśli rejestracji dokonuje matka będąca po rozwodzie – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
w przypadku rejestracji dziecka przez pannę należy przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka po urodzeniu była zarejestrowana w innym urzędzie,
oświadczenie rodziców o nadanych imionach w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez rodziców,
podanie o odpisy aktu urodzenie na drukach dostępnych w USC.Treści zamieszczone na stronie są wyrazem prywatnych opini autora i nie mogą zastąpić porady medycznej
Copyright © 2009 dlanoworodka.pl